Preguntes freqüents

Generals

Sens dubte la contaminació a les ciutats és un greu problema que pateix la nostra societat. No obstant això, molts de nosaltres ens veiem obligats a viure en ciutats per treball o comoditat. Diàriament respirem l'aire de la ciutat i ho fem durant molts anys de vida. Les plantes, en canvi, tenen un cicle de vida molt més curt (en el cas de verdures i hortalisses és de mesos). Això fa que estiguin molt menys temps que nosaltres sotmeses a la contaminació. A més, els horts urbans estan situats als terrats. Els metalls pesants i fums, de major densitat que l'aire, tendeixen a acumular-se a la part baixa de les ciutats. Pel que a la part alta la seva concentració és menor. D'altra banda, les verdures cultivades en agricultura intensiva tradicional, que normalment podem adquirir als supermercats ha estat tractada amb pesticides i fertilitzants químics que si que romanen en els seus fruits i són ingerits pels consumidors. La nostra agricultura és ecològica i no fa servir cap tipus de fertilitzant ni pesticida, de manera que les verdures són molt més saludables.

En absolut. Els terrats transitables dels edificis antics estan preparats per suportar el pes d'uns 250kg/m2, o sigui que per un hort d'alguns pallets no hi ha cap problema. A més les nostres taules de cultiu, són de fusta i estan elevades del terra pel què no hi ha perill d'humitats. D'altra banda els nostres horts tenen un sistema de recollida i desguàs de manera que l'aigua sobrant del reg no es vessa per terra, sinó que és recol·lectada per reutilitzar-la. Per qualsevol altre dubte o característiques especials de l'habitatge tenim un arquitecte a l'equip per resoldre els possibles dubtes que puguin sorgir.

Els projectes d'hort urbà ecològic a la terrassa o terrat de les oficines d'empreses, estan pensats per crear un espai d'oci en què es realitzin activitats que afavoreixin el bon ambient de treball, redueixin l'estrès de l'empleat i augmentin el seu rendiment. Per la naturalesa de la iniciativa es projecta una imatge d'empresa verd compromesa amb el medi ambient, amb els seus treballadors i amb els grups d'interès a través d'un projecte social.

Proposem la instal·lació de terrats verds / granges urbanes als edificis comercials (supermercats, centres comercials, restaurants) concebuts per a la producció d'hortalisses orgàniques a major escala. No només permet reduir els costos d'aprovisionament sinó que també redueix la línia d'aprovisionament d'hortalisses ecològiques que projecta una imatge responsable i sostenible del negoci, proveint aliments frescos i de proximitat. Per a això dissenyem i instal·lem un sostre verd amb les últimes tecnologies en impermeabilització i drenatge per poder aprofitar al màxim l'espai de cultiu en tota seguretat.

Sobre les taules de cultiu

No poden haver problemes d'humitats causats per l'hort ja que les taules de cultiu es troben separades de la coberta alguns centímetres pel que pot circular l'aire i no s'acumula l'aigua.

Les taules estan fabricades amb palets, els quals s'utilitzen avui en dia per fabricar mobles i decorar espais. Els laterals de les taules estan fabricats amb fustes de primera qualitat i han estat tractades amb  oli de lli natural per resistir millor a les condicions externes.

Verdures, llegums, plantes aromàtiques, plantes medicinals, flors comestibles, etc. Tot en funció de las condicions de l'espai, de la temporada i del què els usuaris demanin als nostres agricultors urbans que els pugui interessar més cultivar.

Sobre instal·lacions d'horts

Els terrats transitables estan preparats per suportar el pes dels nostres horts urbans. Disposem d'arquitectes que poden fer un estudi per assegurar-ho en cas de projectes grans.

Els terrats transitables estan preparades per suportar el pes. Disposem d'arquitectes que poden fer un estudi per assegurar-ho en cas de projectes grans.

En general, si el número de taules no és superior a 20, tardem un dia com a molt.

Depèn de l'època de l'any s'haurà de regar més o menys. També depèn de les plantes que hi hagi plantades. Qualssevol dubte sobre aquest aspecte serà tractat individualment pels nostres agricultors urbans per solucionar personalment cada cas.

Es plantaran hortalisses de temporada, endèmiques, sempre seguint les recomanacions de l'agricultor urbà i tenint en compte les preferències dels usuaris. L'agricultor urbà decidirà en funció de la planta si realitza el sembrat o si porta el planter del nostre hort. Growinpallet dissenya els horts urbans segons les condicions de l'espai i els interessos de cada usuari per tal de proposar-li una combinació de cultius apropiada i d'hortalisses de temporada. Organitzem els cultius en quadrat, una tècnica que permet optimitzar l'espai per obtenir una alta producció, variada, amb un ús eficient d'associació de cultius, rotació, mà d'obra i aigua.

Sobre el manteniment dels horts

Hi ha dues opcions: el propietari de l'hort o Growinpallet. 1. El propietari decideix fer el manteniment. Ell mateix s'encarregarà al 100% (reposar la terra, substituir el planter, solucionar problemes de plagues, etc.), o bé, podrà contractar Growinpallet per realitzar intervencions puntuals amb el servei de assessorament. 2. L'altra opció és contractar el servei dels nostres agricultors urbans que s'encarreguen íntegrament del manteniment, alhora que realitzen tasques d'assessorament en línia i in situ perquè els clients si ho desitgen també puguin participar en les tasques del manteniment.

Consisteix en general d'una visita setmanal d'un agricultor urbà. Aquest s'encarregarà de garantitzar la continua producció i treure el màxim rendiment de l'hort. La freqüència i la durada de les visites de manteniment dependran de la grandària i requeriment de l'hort: control de plagues, sembra de temporada, abonament del sustrat, poda i cura de les plantes, reg, resolució de dubtes i formació el propietari.

No, el preu del manteniment depèn el nombre de taules de cultiu i ubicació de la instal·lació. Com més gran és el nombre de taules menor és el preu. Per a instal·lacions fora de Barcelona hi ha un plus per despeses de desplaçament, a consultar amb nosaltres directament.   

L'agricultor urbà li garanteix la producció de verdures de temporada durant tot l'any. El volum de producció variarà en funció de les condicions de llum que tingui hort i de l'època de l'any.

Si ho desitgen, són els clients els que podran recollir les seves verdures directament de l'hort. L'agricultor urbà informarà de l'estat de les verdures i quan és el moment òptim per recollir-les. De tota manera, si els clients ho prefereixen l'agricultor també pot fer la recollida durant la seva visita setmanal.

Els nostres mòduls inclouen reserva d'aigua per estalviar un màxim d'aigua i fomentar el creixement de les arrels en profunditat . Ja que l'hort ha d'estar correctament humitejat en tot moment, es recomana no posar reg automàtic si es disposa de temps i la dedicació necessàries, així com alguns coneixements que pot facilitar l'agricultor urbà.

Si. A Growinpallet també realitzem la instal·lació de reg automàtic, el qual sempre és recomanable per tenir l'hort en condicions òptimes sobretot durant els mesos de més calor. Es basa en un pressupost a mida de la instal·lació. Oferim diferents sistemes de reg per degoteig i inundació: des d'aigua canalitzada (aixeta) o de dipòsit; per temporitzador o per sonda d'humitat.

Sobre els horts particulars

No hi ha una resposta única a aquesta pregunta, ja que el rendiment d'un cultiu depèn en gran part de la verdura en qüestió i de l'època de l'any. També depèn dels hàbits alimentaris de cada persona i de la varietat d'hortalisses que es consumeixen. De manera molt general, podríem dir que amb 1 metre quadrat d'hort es podria conrear gairebé el 10% del consum d'hortalisses per a una familia de 4 persones.

Sobre els horts a comunitats de veïns

La decisió dels veïns que puguin tenir accés és una decisió de la comunitat. L'agricultor urbà que fa el manteniment ha de tenir accés a l'hort, sempre a la mateixa hora que hagi estat acordada amb la comunitat.